­

Waterstand in de Okavango Delta

Achtergronden • Botswana

Alhoewel voor de meeste bezoekers van minder groot belang - de Okavango Delta is gedurende alle jaargetijden betoverend - heeft de waterstand in de Delta enige invloed op de safari-activiteiten ter plaatse. In dit artikel wordt het fenomeen van de jaarlijkse overstroming nader verklaard. Handig voor bezoekers die hier specifiek rekening mee willen houden, maar ook zeer interessant omdat de cycli cruciaal zijn voor de ongeëvenaarde biodiversiteit in het gebied.

De jaarlijkse overstroming van de Okavango Delta

De waterstand in de Delta op enig moment in het jaar wordt hoofdzakelijk bepaald door drie variabelen. Allereerst is dit de directe regenval op de betreffende locatie, waarvan de piek ligt in de maanden december - maart. Verder is de hoogte en hoeveelheid water vanuit de Okavango rivier in dat seizoen van belang, en tenslotte de specifieke locatie binnen de Delta - hoe meer naar het noorden, hoe meer water er waarschijnlijk is.

Het tijdstip van de lokale zomerregens en de aankomst van de seizoensoverstromingen valt over het algemeen niet gelijk, maar loopt zo'n twee tot zes maanden uiteen, afhankelijk van de precieze locatie in de Delta. Dit interval vertegenwoordigd de tijd die het regenwater nodig heeft om vanuit hun oorsprong in de Angolese Hooglanden naar de Okavango Rivier te stromen. Van daaruit sijpelt het water geleidelijk in de verschillende regio's van de Delta. Uit jarenlange studies blijkt dat de piek van de 'vloedgolf' vanuit Angola normaal gesproken tussen half maart en half mei bij de steel van de Delta arriveert - juist als de periode van lokale regenseizoen ten einde is gekomen. Gezien de zeer geleidelijke hellingshoek van het gebied en de trage stroomsnelheid, kan het vervolgens tot zes maanden duren voordat het water haar weg gevonden heeft van de ingang van de Delta tot de verste uithoeken.

Op basis van dit patroon kan de hoogste waterstand verwacht worden in de periode nà de lokale regenval, ruwweg van mei tot augustus. Daarna zal de waterstand langzaam zakken tot ongeveer februari, wanneer lokale regenval het water weer langzaam doet stijgen, en een volgende vloed vanuit Angola arriveert.

  • Okavango Waterstanden ©Wilderness Safaris

Meerjaarlijkse cycli en biodiversiteit

In aanvulling op dit karakteristieke jaarlijkse patroon, is er ook een duidelijk meerjarig patroon in de waterstand van de Okavango Delta te ontdekken. Deze cyclus bestaat uit relatief droge perioden, en relatief natte perioden, van ieder ongeveer 10- 15 jaar. Na jaren van relatieve droogte heeft het opmerkelijke gebied in 2010 en 2011 een record-instroom ontvangen - enorm belangrijk voor de biodiversiteit van de Okavango, en Noord-Botswana in het algemeen. De jaarlijkse instroom onderhoudt de essentie van de Delta: een waarlijk Hof van Eden, te midden van de enorme Kalahari woestijn. De effecten van de grote hoeveelheid water in 2010 en 2011 zijn fantastisch; grote stukken grasland en overstromingsvlakten die in jaren niet onder water zijn gelopen stroomden over, en een continue aanvulling van het grondwaterpeil vond plaats. Ook verder weg waren de effecten duidelijk merkbaar: de fameuze Savute rivier liep weer vol met water, en de Savute Marsh kreeg een belangrijke impuls. Ook de Selinda Spillway kwam weer in verbinding met het Savuti kanaal, slechts de tweede keer in de afgelopen 30 jaar.

­